Kwartalnik

„RADCA PRAWNY W ADMINISTRACJI”
Praktyka, opinie i orzecznictwo

„Radca Prawny w Administracji” to pismo dla prawników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych lub obsługujących podmioty publiczne, a także wszystkich kierowników i dyrektorów administracyjnych w instytucjach państwowych i samorządowych. Skupiamy się na najważniejszych kwestiach prawnych, które stają się przedmiotem ich pracy.

Naszym celem jest dostarczanie wiedzy aktualnej, na najwyższym poziomie merytorycznym, pozwalającej na najlepsze doradztwo lub podjęcie właściwej decyzji. Wskazujemy rozwiązania sprawdzone na drodze sądowej i w toku postępowania administracyjnego.

Nasi autorzy – praktycy, sędziowie i uznani wykładowcy – łącząc wiele obszarów prawa i legislacji, przedstawiają przydatne interpretacje i orzecznictwo.

Magazyn dla:

 • administracji samorządowej,
 • samorządowych osób prawnych i spółek,
 • administracji rządowej, specjalnej, skarbowej,
 • organów naczelnych i centralnych,
 • spółek skarbu państwa, agencji państwowych, funduszy celowych,
 • kancelarii prawnych obsługujących powyższe jednostki.
DZIAŁY:

Praktyka

Poruszamy aktualne problemy związane ze zmianami prawa i procedurami administracyjnymi. Opisujemy prawidłowe rozwiązania i sposoby wdrożenia nowych aktów legislacyjnych. Podpowiadamy, jak nie narazić kierownictwa jednostki na posądzenie o niedopełnienie obowiązków lub naruszenie prawa.

Orzecznictwo

Wyszukujemy i omawiamy orzecznictwo w zakresie spraw kluczowych dla podmiotów publicznych pod względem ich bieżącego funkcjonowania i obsługi prawnej.

Zawód radca

Zajmujemy się zasadami świadczenia pracy i usług, zagadnieniami związanymi z etyką zawodową i sporządzaniem opinii. Prezentujemy dobre praktyki zapewniające zawodową autonomię i właściwą relację radcy z pracodawcą i usługodawcą.

Stałe rubryki

Zamówienia publiczne

Przywołujemy tematy związane z prawem zamówień publicznych, które trafiają na biurka radców lub kierowników jednostek – szczególnie w aspekcie zawierania umów, ich modyfikacji, sporów z wykonawcą.

Finanse publiczne

Poruszamy praktyczne zagadnienia z obszaru finansów publicznych w tym również dyscypliny finansów publicznych w ujęciu materialnym i procesowym, ze szczególnym wskazaniem na granicę odpowiedzialności kierowników jednostek i poszczególnych pracowników.

Informacja publiczna

Przedstawiamy kwestie związane z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz wątpliwościami dotyczącymi ujawniania i odmowy udzielania informacji publicznej. W szczególności przybliżamy orzecznictwo i praktykę w zakresie poszerzania obszarów traktowanych jako jawne.

Prawo pracy

Wybieramy typowe, najczęstsze zagadnienia wiążące się z prawem pracy w administracji publicznej, z którymi mierzy się kierownictwo i osoby zapewniające obsługę prawną.

Technologie

Prezentujemy nowe trendy i narzędzia w zakresie usprawniania obsługi prawnej dostosowane do specyfiki administracji publicznej.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZE ZMIANAMI PRAWA, KTÓRE DOTYCZĄ TWOJEJ JEDNOSTKI!

POZNAJ KWARTALNIK „RADCA PRAWNY W ADMINISTRACJI”
J.Dzedzyk_400x400

REDAKTOR NACZELNY

JACEK DŻEDZYK

Radca prawny wykonujący zawód od 2003 r. Ukończył również aplikację sądową. W latach 2010 – 2019 kierował zespołem radców prawnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Pełnił także funkcje zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Wydziału i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przez dekadę etatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu gdzie był zastępcą rzecznika dyscypliny finansów publicznych, a następnie członkiem składów orzekających regionalnej komisji orzekającej. Czynnie uczestniczy w pracach samorządu radców prawnych jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz od dwóch kadencji sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, prowadzi kancelarię radcowską.

NASI AUTORZY

EKSPERCI „RADCY PRAWNEGO W ADMINISTRACJI”

WYDANIA

„RADCY PRAWNEGO W ADMINISTRACJI”

WYBRANE STRONY

Zamów magazyn „Radca Prawny w Administracji”

Formularz zamówienia
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól

  Zamawiam roczną prenumeratę kwartalnika „Radca Prawny w Administracji” w cenie 288 zł.

  Przesłanie formularza i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

  „Radca Prawny w Administracji”

  Kontakt