SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Zmiana uprawnień pracodawcy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników
 • Nowe zasady pracy zdalnej w kodeksie pracy po nowelizacji

Praktyka

 • Kurator w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym
 • Implementacja dyrektywy DSM
 • Postępowanie dowodowe w sprawach o błąd medyczny

Orzecznictwo

 • Warunki zabudowy – rozbieżności interpretacyjne dla inwestycji zlokalizowanej na części nieruchomości
 • Organ właściwy w sprawach o uchylenie i zmianę decyzji ostatecznej
 • Możliwość zaliczenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zawód radca

 • Rozprawa zdalna i jej aspekty prawne i praktyczne
 • Obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez radców prawnych
 • Nowy Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Informacje niezbędne dla działalności związkowej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Referencje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • FINANSE PUBLICZNE: Wartość tworzenia planu zamówień publicznych
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Informacja o wynagrodzeniach pracowników administracji jako informacja publiczna
 • TECHNOLOGIE: Systemy IAM i PAM