SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – najważniejsze zagadnienia
 • Przyznawanie świadczeń podmiotom goszczącym uchodźców
 • Zamówienia publiczne w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Warunki udziału obywateli polskich w legionie międzynarodowym armii ukraińskiej

Praktyka

 • Organizacja pracy w urzędzie w obliczu stanów nadzwyczajnych, w tym stanu wyjątkowego
 • Dopuszczalność zawieszenia albo umorzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Orzecznictwo

 • Niekonstytucyjność przepisów o braku możliwości zwrotu nieruchomości
 • Informacja o wynagrodzeniach pracowników administracji jako informacja publiczna

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Projekt certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych
 • FINANSE PUBLICZNE: Przesłanki braku odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Instytucja pełnomocnika do spraw otwartości danych
 • TECHNOLOGIE: Bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze