SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Zmiany dla rodziców i opiekunów
 • Nowe zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

Praktyka

 • Zmiany przepisów o doręczeniach korespondencji sądowej
 • Zmiany w procedurze administracyjnej
 • Prawne aspekty ochrony dzieci przed sprawcami przemocy
 • Nadużycie prawa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika

Orzecznictwo

 • Prawo do odstąpienia od umowy w orzecznictwie TSUE
 • Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Zawód radca

 • Tajemnica radcowska a usługi online
 • Niekonstytucyjność stawek z urzędu

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na podstawie powołania
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: uprawnienie czy obowiązek
 • FINANSE PUBLICZNE: Egzekwowanie należności pieniężnych przez SPZOZ
 • TECHNOLOGIE: Bezpieczeństwo kont internetowych
 • FELIETON: Czy work-life balance istnieje?