SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Tajemnica zawodowa radcy prawnego w postępowaniu karnym
 • Naruszenie tajemnicy zawodowej a odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego
 • Zasady postępowania radcy prawnego w trakcie kontroli NIK

Praktyka

 • Czynności poprzedzające rozprawę – nowa instytucja przyspieszająca procedowanie
 • Zmiany przepisów administracyjnego postępowania egzekucyjnego
 • Kompetencja organu wykonawczego do udzielania pożyczek z budżetu jst innym jst
 • COVID-19 a zamówienia publiczne

Orzecznictwo

 • Wyłączenia sędziów ze składów orzekających – orzeczenia SN, NSA i TSUE
 • Miarkowanie wysokości kary umownej w orzecznictwie sądowym
 • Odmienna opinia prawna

Zawód radca

 • Czas pracy radcy prawnego
 • Zasady cytowań w pismach procesowych i opiniach kancelarii i nie tylko
 • Udział radcy prawnego w pracach komisji przetargowej

Rubryki

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Aneksowanie umów w nowym pzp
 • FINANSE PUBLICZNE: Stan wyższej konieczności – dyscyplina finansów publicznych
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Dostęp do informacji publicznej a rodo
 • PRAWO PRACY: Zgodna z prawem kontrola poczty służbowej
 • TECHNOLOGIE: Podpis elektroniczny w sektorze publicznym
 • FELIETON: Radca prawny urzędu okiem zewnętrznego doradcy