SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Najczęstsze naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Naruszenie procedur przy przygotowaniu zamówienia publicznego

Praktyka

 • Przedwczesność wniesienia zarzutu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty
 • Ochrona środowiska w procesie wydawania decyzji – podstawa korzystania
 • Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy terenu za szkody
 • Postępowanie mediacyjne pozasądowe i wniosek o uznanie ugody pozasądowej

Orzecznictwo

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zawód radca

 • Czas pracy radcy prawnego w urzędzie

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Odpowiedzialność radcy prawnego zatrudnionego w urzędzie a błędy z zakresu prawa pracy
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Zgoda wykonawcy na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą
 • FINANSE PUBLICZNE: Opłaty publiczne jako kategoria prawna dochodów budżetu samorządowego
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • TECHNOLOGIE: VPN, czyli pracuj jak w biurze, będąc w domu
 • DWUGŁOS: Czy pełnomocnik podczas zdalnej rozprawy powinien występować w todze?