SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Reklama internetowa w świetle aktu o usługach cyfrowych
 • Dark patterns – stary problem i nowe przepisy
 • Ochrona danych osobowych (rodo) w kontekście DSA

Praktyka

 • Decyzja o skreśleniu z listy studentów – zakres zastosowania kpa
 • Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • Prywatne domy opieki senioralnej

Orzecznictwo

 • Przewlekłość postępowania administracyjnego. Zakres przedmiotowy skargi na przewlekłość postępowania
 • Aktualność podmiotowych środków dowodowych – część 1
 • Lokal wykorzystywany na cele gospodarcze a stawka podatku

Zawód radca

 • Tajemnica radcowska a prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Czynności zarządcze w przedsiębiorstwie a utrata prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Postępowanie przed komisją antymobbingową w zakładzie pracy
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Waloryzacja wysokości wynagrodzenia w świetle przepisów pzp
 • FINANSE PUBLICZNE: Charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Dokumenty sądowe w posiadaniu organu a informacja publiczna
 • TECHNOLOGIE: Wykorzystywanie AI w administracji
 • FELIETON: Sztuczna inteligencja w kancelarii to nie samo zło