SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Doręczenia elektroniczne w kpa – zmiany, problemy i możliwe rozwiązania
 • Umowy na usługi chmurowe
 • Co dalej z ochroną sygnalistów
 • Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego

Praktyka

 • Standardy dotyczące wychowania w trzeźwości a praktyka orzecznicza
 • Dzikie koty w wielkim mieście
 • Ochrona interesów wynajmującego a zasady współżycia społecznego

Orzecznictwo

 • Uchylenie pozwolenia na budowę przez sąd administracyjny
 • Opodatkowanie garażu podatkiem od nieruchomości w świetle wyroku TK
 • Problematyka godzin ponadwymiarowych

Zawód radca

 • Odmowa wpisania na listę radców prawnych
 • Aplikacja najlepszą drogą do wykonywania zawodu radcy prawnego

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Regulamin pracy po nowelizacji kp
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Potencjał podmiotu trzeciego w postępowaniu z wolnej ręki
 • FINANSE PUBLICZNE: Dyscyplina finansów publicznych w spółkach Skarbu Państwa
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Dostęp do informacji publicznej z uwagi na charakter dokumentu
 • TECHNOLOGIE: Large language models w pracy
 • FELIETON: Prawnicze plany noworoczne!