SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego – nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
 • Uchylenie zakazu zawarcia umowy w przypadku nadużycia prawa
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty – uzasadnienie faktyczne i prawne

Praktyka

 • Zawarcie ugody przez jsfp a odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego
 • Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym a skarga na bezczynność
 • Formułowanie zarzutów skargi kasacyjnej

Orzecznictwo

 • Wyłączenie dróg publicznych
 • Instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym
 • Przewlekłość postępowania przed sądem cywilnym

Wywiad

Zawód radca

 • Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

Rubryki

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Odwołanie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy
 • FINANSE PUBLICZNE: Naruszenie dyscypliny – strony postępowania
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Informacja publiczna przetworzona
 • PRAWO PRACY: Związki zawodowe – przesłanki rozwiązania umowy o pracę
 • TECHNOLOGIE: Doręczenia elektroniczne
 • DWUGŁOS: Najważniejsze dla radcy prawnego zmiany w nowym pzp