SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Wytyczne PGSP dotyczące możliwości zmiany umów
 • Zakończenie umowy, która wskutek inflacji grozi rażącą stratą

Praktyka

 • Rzecznik MŚP jako gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu
 • Odpowiedzialność gminy za szkolne wypadki uczniów
 • Obowiązki organów administracji jako jednostek współpracujących, wynikające z ustawy AML
 • Projekt zmian do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Orzecznictwo

 • Problem dopuszczalności złożenia skargi na przewlekłość postępowania organu
 • Zasady formułowania zarzutów procesowych w skardze kasacyjnej

Zawód radca

 • Rola wzoru decyzji administracyjnej zatwierdzanej przez radcę prawnego
 • Przyszłoroczne zmiany w KERP

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Odmowa podpisania deklaracji sprzętowej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Zamówienia kulturalne
 • FINANSE PUBLICZNE: Rejestr umów w jsfp
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Ochrona prywatności jako negatywna przesłanka udostępnienia informacji
 • TECHNOLOGIE: Szyfrowanie zewnętrznych nośników danych