SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Nowe zasady formułowania pism procesowych
 • Posiedzenie przygotowawcze
 • Wybrane problemy postępowania klauzulowego i egzekucyjnego

Praktyka

 • O prawach pacjenta w opiece okołoporodowej – przykłady naruszeń
 • Zmiany w uprawnieniach rad nadzorczych spółek z o.o. i akcyjnych
 • Dziedziczenie po nowemu

Orzecznictwo

 • Wypowiedzenie stosunku pracy a naruszenia obowiązków pracowniczych
 • Układ ratalny a zasiłek chorobowy od stycznia 2022 r. – analiza rozbieżności w orzecznictwie

Zawód radca

 • Koszty uzyskania przychodów w kancelarii
 • Fikcja doręczeń a doręczenia komornicze w postępowaniu cywilnym

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Urlop na żądanie – prawa i obowiązki pracodawcy
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle TSUE
 • FINANSE PUBLICZNE: Charakter prawny kontrasygnaty głównego księgowego
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Nakład pracy przy udostępnieniu informacji publicznej
 • TECHNOLOGIE: Sztuczna inteligencja – nowoczesne narzędzie wsparcia w pracy urzędnika