SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Mała ochrona sygnalistów już od grudnia
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy dotyczące ochrony sygnalisty
 • Tajemnica radcowska w kontekście whistleblowingu
 • Ochrona danych osobowych w kontekście przepisów o sygnalistach

Praktyka

 • Kontrola CBA w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach dysponujących środkami publicznymi
 • Przesłanki wznowienia postępowania cywilnego
 • Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego – wybrane zagadnienia
 • Cesja wierzytelności – opłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podmiot spoza sektora finansów publicznych

Orzecznictwo

 • Glosa aprobująca do wyroku dotyczącego parku kulturowego

Zawód radca

 • Zawieszenie radcy prawnego w wykonywaniu zawodu a stosunek pracy
 • Wystąpienia zawodowe radcy prawnego a kwestia postępowania karnego lub dyscyplinarnego

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Dokumentacja kas zapomogowo-pożyczkowych
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Powszechna wada gwarancji wadialnych
 • FINANSE PUBLICZNE: Postępowanie przed RKO
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej
 • TECHNOLOGIE: Pegasus, czyli granice inwigilacji
 • DWUGŁOS: Doręczenia przez portal informacyjny – wady i zalety