Lipiec – wrzesień 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Ochrona praw autorskich i pokrewnych w działalności państwowych osób prawnych Licencje creative commons w sektorze publiczny Praktyka Projektowane zmiany w przepisach dotyczących opłaty planistycznej Wnoszenie podań zgodnie z przepisami kpa Konflikt interesów w zamówieniach publicznych Akty normatywne wyższego rzędu w treści zarządzeń i inne błędy w zarządzeniach Orzecznictwo Uzupełnienie apelacji cywilnej o…

Kwiecień – czerwiec 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – najważniejsze zagadnienia Przyznawanie świadczeń podmiotom goszczącym uchodźców Zamówienia publiczne w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy Warunki udziału obywateli polskich w legionie międzynarodowym armii ukraińskiej Praktyka Organizacja pracy w urzędzie w obliczu stanów nadzwyczajnych, w tym stanu wyjątkowego Dopuszczalność zawieszenia albo umorzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego Orzecznictwo Niekonstytucyjność…

Styczeń – marzec 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Ochrona danych osobowych w otwartych danych Nowe kategorie danych i ich otwieranie Praktyka Milczące załatwienie sprawy w kodeksie postępowania administracyjnego Doręczanie pism drogą elektroniczną Rejestr umów – nowe obowiązki sektora publicznego Europejski portfel tożsamości a polska administracja Uchylenie klauzuli wykonalności Pola eksploatacji w prawie autorskim…