Styczeń – marzec 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Ochrona danych osobowych w otwartych danych Nowe kategorie danych i ich otwieranie Praktyka Milczące załatwienie sprawy w kodeksie postępowania administracyjnego Doręczanie pism drogą elektroniczną Rejestr umów – nowe obowiązki sektora publicznego Europejski portfel tożsamości a polska administracja Uchylenie klauzuli wykonalności Pola eksploatacji w prawie autorskim…