Październik – grudzień 2021

SPIS TREŚCITemat numeru Mała ochrona sygnalistów już od grudnia Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy dotyczące ochrony sygnalisty Tajemnica radcowska w kontekście whistleblowingu Ochrona danych osobowych w kontekście przepisów o sygnalistach Praktyka Kontrola CBA w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach dysponujących środkami publicznymi Przesłanki wznowienia postępowania cywilnego Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego – wybrane zagadnienia Cesja wierzytelności – opłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego…

Lipiec – wrzesień 2021

SPIS TREŚCITemat numeru Najczęstsze naruszenia dyscypliny finansów publicznych Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszenie procedur przy przygotowaniu zamówienia publicznego Praktyka Przedwczesność wniesienia zarzutu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Sprzeciw od nakazu zapłaty Ochrona środowiska w procesie wydawania decyzji – podstawa korzystania Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy terenu za szkody Postępowanie mediacyjne pozasądowe i wniosek o uznanie ugody pozasądowej Orzecznictwo Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny…

Kwiecień – czerwiec 2021

SPIS TREŚCITemat numeru Jak skutecznie e-doręczać doręczenia elektroniczne Doręczenie elektroniczne w przepisach przejściowych ustawy o doręczeniach elektronicznych Publiczna usługa hybrydowa – przyczyny, konsekwencje, ryzyka Praktyka Mediacja w postępowaniu administracyjnym – zakres regulacji kpa i doświadczenia wynikające z praktyki Zmiana umowy w związku z pandemią na zasadzie określonej w art. 357 kc Wniosek o przywrócenie terminu w kodeksie postępowania cywilnego – zagadnienia problemowe Sprzeciw od wyroku zaocznego Doręczenia…

Styczeń – marzec 2021

SPIS TREŚCITemat numeru Umowa w sprawie zamówienia publicznego – nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych Uchylenie zakazu zawarcia umowy w przypadku nadużycia prawa Nowe przesłanki odrzucenia oferty – uzasadnienie faktyczne i prawne Praktyka Zawarcie ugody przez jsfp a odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym a skarga na bezczynność Formułowanie zarzutów skargi kasacyjnej Orzecznictwo Wyłączenie dróg publicznych Instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym…

Październik – grudzień 2020

SPIS TREŚCITemat numeru Tajemnica zawodowa radcy prawnego w postępowaniu karnym Naruszenie tajemnicy zawodowej a odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego Zasady postępowania radcy prawnego w trakcie kontroli NIK Praktyka Czynności poprzedzające rozprawę – nowa instytucja przyspieszająca procedowanie Zmiany przepisów administracyjnego postępowania egzekucyjnego Kompetencja organu wykonawczego do udzielania pożyczek z budżetu jst innym jst COVID-19 a zamówienia publiczne Orzecznictwo Wyłączenia sędziów ze składów orzekających –…