Styczeń – marzec 2021

SPIS TREŚCITemat numeru Umowa w sprawie zamówienia publicznego – nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych Uchylenie zakazu zawarcia umowy w przypadku nadużycia prawa Nowe przesłanki odrzucenia oferty – uzasadnienie faktyczne i prawne Praktyka Zawarcie ugody przez jsfp a odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym a skarga na bezczynność Formułowanie zarzutów skargi kasacyjnej…

Październik – grudzień 2020

SPIS TREŚCITemat numeru Tajemnica zawodowa radcy prawnego w postępowaniu karnym Naruszenie tajemnicy zawodowej a odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego Zasady postępowania radcy prawnego w trakcie kontroli NIK Praktyka Czynności poprzedzające rozprawę – nowa instytucja przyspieszająca procedowanie Zmiany przepisów administracyjnego postępowania egzekucyjnego Kompetencja organu wykonawczego do udzielania pożyczek z budżetu jst innym jst COVID-19 a zamówienia publiczne…