Październik – grudzień 2021

SPIS TREŚCITemat numeru Mała ochrona sygnalistów już od grudnia Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy dotyczące ochrony sygnalisty Tajemnica radcowska w kontekście whistleblowingu Ochrona danych osobowych w kontekście przepisów o sygnalistach Praktyka Kontrola CBA w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach dysponujących środkami publicznymi Przesłanki wznowienia postępowania cywilnego Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego – wybrane zagadnienia Cesja…

Lipiec – wrzesień 2021

SPIS TREŚCITemat numeru Najczęstsze naruszenia dyscypliny finansów publicznych Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszenie procedur przy przygotowaniu zamówienia publicznego Praktyka Przedwczesność wniesienia zarzutu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Sprzeciw od nakazu zapłaty Ochrona środowiska w procesie wydawania decyzji – podstawa korzystania Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy terenu za szkody Postępowanie mediacyjne pozasądowe i wniosek o…

Kwiecień – czerwiec 2021

SPIS TREŚCITemat numeru Jak skutecznie e-doręczać doręczenia elektroniczne Doręczenie elektroniczne w przepisach przejściowych ustawy o doręczeniach elektronicznych Publiczna usługa hybrydowa – przyczyny, konsekwencje, ryzyka Praktyka Mediacja w postępowaniu administracyjnym – zakres regulacji kpa i doświadczenia wynikające z praktyki Zmiana umowy w związku z pandemią na zasadzie określonej w art. 357 kc Wniosek o przywrócenie terminu…